مردمک چشم حیوانات

مردمک چشم حیوانات

کرم صد پا

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

مردمک چشم حیوانات2

مردمک چشم حیوانات2

مرگ دایناسورها

چرا دایناسورها مرده اند؟

آیا می توان کفش هایی ساخت که به ما اجازه راه رفتن روی آب را بدهد؟

ساخت کفش های که به اندازه کافی نیروی شناوری برای نگه داشتن شما روی آب ایجاد کند ساده است, اما آنها باید بزرگ باشند.
شما واقعا باید یک قایق را از وسط برش بزنید و با پا بر روی هر نیمه بایستید.


لئوناردو داوینچی در قرن 15 یک ایده برای پروژه دانشجویان فیزیک یک مدرسه ترسیم کرد.
بخش سخت طراحی کفش این است که کشش کافی را در برابر فشار آب فراهم کند، بدون اینکه شما پس از برداشتن چند قدم خسته نشوید.


اما جهش بر روی سطح آب، مانند کاری که مارمولک های آمریکایی انجام می دهند، بسیار سخت تر است.
مطالعات در سال 1996 در دانشگاه هاروارد کشف کرد که حرکت مارمولک روی آب که به اندازه کافی قوی است تا با هر ضربه پا حباب ایجاد می شود و پس از آن پاها را به اندازه ای سریع بلند می کند که سطح آب صاف شود و قبل از اینکه حباب ها فرو بریزند دوباره پای خود را پایین می آورد. هنگامی که شما بخواهید نیروها را در مقیاس انسانی بزرگ کنید، شما نیاز به سرعت 100km در ساعت (62mph) دارید.


حداقل در گرانش زمین. در سال 2012 مطالعات آزمایشگاه فیزیولوژی عصبی تکاملی در رم نشان داد که اگر
باله های شنا به تن کنید،و یک استخر مناسب پیدا کنید، می توانید بر روی آب بدوید.

 

منبع BBC Earth Singapore March 2017

ارسال نظر