بی حوصلگی

حالت بی حوصلگی می توانید شما را بیشتر خلاق کند؟

داروهای دقيق کننده

دارو می تواند شما را دقیق تر کند؟

تی رکس

چرا تی رکس دستان کوچکی دارد؟

استرس2

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما بدن خود را تحت فشار قرار می دهید؟(part2)

واقعیت دارد که لئوناردو داوینچی یک دست نقاشی می کرد و با دست دیگر می نوشت؟

اینکه لئوناردو داوینچی دو سو توان(ambidextrous) یک واقعیت است. اظهاراتی مانند،
"لئوناردو می تواند با یک دست به جلو نقاشی کند در حالی که با دست دیگر رو به عقب بنویسد و نوشتن یک متن 'آینه-تصویر' که خواندن آن برای دیگران دشوار است "
در برخی از ادبیات در مورد نبوغ فرهنگی است.


دو سو توان ها بسیار نادر هستند، از 90٪ از جمعیت راست دست و 10٪ از جمعیت چپ دست یا نوعی از دو سو توان ها هستند.(تنها 1٪ از جمعیت واقعا می تواند شرایط دو سو توان ها را داشته باشند).


"Ambidextrous" ها اشاره به کسانی است که می توانند از هر دو دست استفاده کند به همان خوبی که یک فرد راست دست از دستش استفاده می کند(واقعا خوب)،
در حالی که "ambisinistrous" اصطلاحی است که برای توصیف افرادی است که از هر دو دست به همان اندازه استفاده می کنند که یک فرد راست دست از دست چپ خود استفاده می کند(ناشیانه).


تحقیقات در مورد عادت های استفاده از یک دست بیش از دست دیگر انجام شده، اما هنوز دانشمندان هیچ پاسخ قطعی به آنچه که کنترول کننده است و یا
مشخص می کند که کدام دست قوی است و یا چگونه و کی 'نوشتن با دو دست' خطور می کند.


A با توجه به تحقیقات، مردان و زنان ambidextrous احتمال داشتن ژن LRRTM1 (بر روی کروموزوم دو) بیشتری دارند.
این ژن مرتبط به اسکیزوفرنی است.


مطالعات نشان می دهد که مردم با جنون جوانی(اسکیزوفرنی) احتمال بیشتری دارد که ambidextrous یا چپ دست باشند نسبت به کسانی که schizophrenic نیستند.

 

منبع VeryInteresting 2016

ارسال نظر