استرس 1

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما بدن خود را تحت فشار قرار می دهید؟

کرم صد پا

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

لئوناردو داوینچی

واقعیت دارد که لئوناردو داوینچی یک دست نقاشی می کرد و با دست دیگر می نوشت؟

شیره درخت

در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

چرا سیر هنگامی که آن را میبرید آن قدر چسبنده است؟

بوی سیر تازه بخاطر یک ماده شیمیایی به نام آلیل مرکاپتان است.(allyl mercaptan)
در این مولکول یک اتم گوگرد و یک اتم هیدروژن وجود دارد که با هم یک گروه sulphydryl تشکیل می دهد.


هنگامی که دو گروه سولفیدریل گرد هم می آیند، آنها به صورت یک پیوند نسبتا قوی، به نام پل دی سولفید در می آیند.
این پیوستگی ها ساختار سه بعدی مولکول های پروتئین را با هم نگه می دارد.


هنگامی که شما آلیل مرکاپتان(allyl mercaptan) را بر روی انگشتان دست خود می گیرید،
سولفیدریل گروه پل دی سولفید شکل با پروتئین را در روی پوست خود حس میکنید
چسبندگی حاصل مقاومت این ساختار مولکولی است, زمانی که شما سعی می کنید این پیوند را بشکنید.

 

منبع BBCNowlege2015

ارسال نظر