شیره درخت

در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

مردمک چشم حیوانات2

مردمک چشم حیوانات2

لئوناردو داوینچی

واقعیت دارد که لئوناردو داوینچی یک دست نقاشی می کرد و با دست دیگر می نوشت؟

چرا ما دروغ می گوییم؟

چرا ما دروغ می گوییم؟

خون جوان -چشمه جوانی

معکوس کردن پیری و حفظ جوانی و یا ظاهر آن, صنعت عظیمی در دنیاست.
دانشمندان در حال تحقیق شناسایی عواملی (مواد در خون) هستند که به دوباره جوان سازی کمک می کند.


خون آشام ها را فراموش کنید - دانشمندان از تکنیکی به نام heterochronic parabiosis
(انتقال سیستم گردش خون از بدنی به بدن دیگر با سن متفاوت) استفاده می کنند.


در این تحقیق، دانشمندان از موش ها یا موش های صحرایی استفاده می کنند،که به آنها اجازه ی بررسی چگونگی کارکرد خون بدن جوان در بدن پیرتر به همان خوبی که در بدن قبلی جریان داشت را می دهد.


در این تکنیک دو موش در کنار یکدیگر به هم متصل می شوند؛ پس از اینکه ایستگاه رگ های خونی جدید را آماده کرد, سپس خون یک موش به موش دیگر جاری می شود و بالعکس.


مزایای خون جوان در موش های پیرتر, رشد سلول های جدید کبد، بازسازی بافت های عضلانی و تعمیر شکستگی استخوان است.
مغز در بافت های ساختاری و عملکردی بهبود میابد، اجازه می دهد موش های پیرتر یادگیری بهتری داشته باشند.
در سمت دیگر در موش های جوان کاهش عملکرد مغز نشان داده می شود.


اکسیر میلیون دلاری خود سلول های بنیادی نیستند، بلکه محیط زیست آنهاست.
زمانی که سنمان بیشتر می شود، فعالیت سلول های بنیادی کمتر می شود.


پژوهشگر ها مولکول های سیگنالی که مدیریت خون را در سلول های بنیادی برعهده دارند را شناسایی کرده اند.
با رسوخ کردن، بافت قدیمی در پروتئین موجود در خون جوان، بافت احیا شد.
صرف نظر از نتایج، حتی محققان به طور کامل موافق نیستند.


David Glass از دانشگاه هاروارد نوارتیس، یکی از مولکول های شناسایی شده احیا کننده (GDF 11)را شرح داده است.
موضوعی که همه آنها در مورد آن موافق اند این است که تحقیقات کاملتری برای درک پتانسیل خون برای جوان سازی نیاز است.

 

منبع VeryInteresting 2016

ارسال نظر