بی حوصلگی

حالت بی حوصلگی می توانید شما را بیشتر خلاق کند؟

کم خوابیدن

آیا شما میتوانید خودتان را به کم خوابیدن عادت دهید؟

چسبندگی سیر

چرا سیر هنگامی که آن را میبرید آن قدر چسبنده است؟

آلرژی؟

چرا ما باید آلرژی داشته باشیم؟

کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

کوچکترین سلول اسپرم است، در حالی که بزرگترین تخمک است.
سلول تخمک30 برابر بزرگتر از یک سلول اسپرم است.


تخمک می توان با چشم غیر مسلح در اندازه ی قطر میلیمتر دیده شود که
در نتیجه تقسیم میوزها(تقسیم سلولی) به این بزرگی می شود.


در مرحله اول، هسته تقسیم می شود به طوری که هر هسته تقسیم شده, دارای نیمی از کروموزوم هستند.
در مرحله دوم، oocyte ( هسته در تخمدان) دوباره تقسیم می شود.


جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد، و از سوی دیگر سلول های کوچکتر به polar bodies(هر کدام از سلول های کوچک که از تقسیم میوزهابه وجود آمده اند و به تخمک وابسته نیست) تبدیل می شود.


این تقسیم بندی نابرابر سیتوپلاسم است که اجازه می دهد تا تخمک به آن اندازه نهایی برسد.
چه زمانی سلول است که در پیشرو به اسپرم سلول تقسیم، این کار را به 4 برابر کوچک سلول های اسپرم.
هر سلول اسپرم با میتوکندری و تاژک، در حدود 50 میکرومتر یا 0.05mm از سر تا دم است.

 

منبع VeryInteresting2016

♥m.tathi♥
1396/10/02 11:01

به نظر من باید این مطالبو زیاد کنین

پاسخ
فاطمه
1396/11/16 10:35

14

پاسخ
M
1396/12/03 07:17

باسلام مطلب بسیار خوبی بود کم بود اما خیلی به دردم خورد با تشکر از مدیران سایت لطفاً مطالب بیشتری رو ارائه کنید

پاسخ
ارسال نظر