کرم صد پا

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

تاثیرات استرس

تاثیرات استرس

چرا ما دروغ می گوییم؟

چرا ما دروغ می گوییم؟

تی رکس

چرا تی رکس دستان کوچکی دارد؟

چرا ما باید آلرژی داشته باشیم؟

دانشمندان در مورد اینکه چرا ما آلرژی را تجربه می کنیم مطمئن نیستند، اما یک تئوری شناخته شده به عنوان فرضیه بهداشتی هدف آن
را واکنش به خاطر انگل ها و میکروب ها است. سیستم ایمنی بدن ممکن است زیاده از حد به اهداف بی ضرر مانند گرد و غبار یا گرده حمله کند.


سیستم ایمنی بدن مجاب می شود موجودات خارجی که وارد بدن ما شده اند را شناسایی و با حمله به آنها, آنها را بیرون می کند.
در طول دوره تکامل انسان، بدن ما زیر یورش ثابت کرم های انگلی و مقابله با آنها بوده، و در ابتدا برای شناسایی و پاسخ به این حملات
از پروتئین های آنها استفاده می کرده.


اما در محیط های بهتر برای زندگی در جهان فرضیه می رود که، سیستم ایمنی بدن توسط انگل ها تحریک نشده است.


در برخی از این موارد بدن به پروتئین های زیست محیطی که ممکن است به آن انگل ها شبیه باشد بیش از حد حساس و واکنش نشان دهد.
که در تلاش برای خارج کردن این مهاجمان بی ضرر، آبریزش بینی، التهاب و علائم دیگر آشنا به افراد مبتلا به آلرژی روی می دهد.

 

منیع How It Works Issue96 2017

ارسال نظر