تاثیرات استرس

تاثیرات استرس

شیره درخت

در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

ماهی های خواب آلود

ماهی چگونه می خوابد؟

راه رفتن روی آب

آیا می توان کفش هایی ساخت که به ما اجازه راه رفتن روی آب را بدهد؟

چرا تی رکس دستان کوچکی دارد؟

پادشاه دایناسورها با 13متر طول،در بزرگ سالی یک ماشین گوشت خرد کنی، اما دستانش از من بزرگتر نیست.
این فرضیه برای دهه ها باعث سردرگمی دیرینه شناسان شده بود.


اما آنچه مهم است درک این است که در حالی که دستا کوچک بوده اند، با این حال بسیار عضلانی بوده اند.


به طوری که آنها باید با آنها کاری انجام می دادند. در غیر این صورت دنیای تکامل باید آنها را می گرفت،مثل زمانی که اندام های عقبی نهنگ دیگر مورد نیاز آنها نبود, ناپدید شد.


ایده های بسیاری در اطراف این موضوع شناور است: شاید تی رکس برای بلند کردن خود از زمین بعد از بیدار شدن از خواب، یا برای جفتگیری،
و یا زمان تغذیه از شکار استفاده می کرده; هنوز هم جواب را نمی دانیم.


با این حال، تحولات جدید کامپیوتری و نرم افزار مدل سازی می تواند به فهمیدن این موضوع به ما کمک کند تا یک راه حل قابل قبول پیدا کنیم.

جای تعجب نیست که تی رکس همیشه عصبانی بود:

او حتی نمی تواند شکم خود را بخاراند

 

منبع BBC Earth Singapore March 2017

Scottwef
1396/08/29 04:28

Hello. http://jakshgy773733.us

پاسخ
ارسال نظر