رها در فضا

چه اتفاقی می افتد اگر من در فضا رها شوم؟

کوچکترین و بزرگترین سلول

کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

ماهی های خواب آلود

ماهی چگونه می خوابد؟

چشمه جوانی

خون جوان -چشمه جوانی

چگونه دایناسورها یاد گرفتند پرواز کنند است؟

موضوع اصلی به بال ها بر می گردد, بدون بال، هیچ راه ی ندارد یک حیوان بتواند پرواز کند.
برای یک مدت طولانی دانشمندان فرض می کردند که بال باید به طور خاص برای پرواز کردن تکامل یافته باشد.


تکامل باید به طرفی رانده شده باشد که برخی از دایناسورها رشته های مو مانند خود را به شبحه پرهای که بال را می سازد،که به نحوی حرکت دایناسور از طریق هوا را محیا می کند.
شکل گرفتن بال ها در اولین دایناسورها برای پرواز نبوده.


در عوض, بال در دایناسورهای نسبتا بزرگ و ساکن روی زمین مانند Ornithomimosaurs (شترمرغ مانند)ظاهر می شود.
این دایناسورها برای پرواز زیادی بزرگ و سنگین بوده اند.
بنابر یک نظریه جدید بال ها در واقع به عنوان ساختارهای نمایشی سرچشمه یافتند (مثل بیلبوردهای تبلیغاتی!) و بعدا به سوخت برای پرواز تغییر کرده اند.


پرواز کردن ممکن است به طور تصادفی در برخی دایناسورهای بالدار کوچک، که شروع به پریدن بین شاخه ها و یا جهش در هوا می کردند تکامل یافته باشد،
و ناگهان متوجه شدن که این بیلبوردها خواص آیرودینامیکی دارند.
این یکی از جدیدترین و هیجان انگیزترین فرضیه ها در مورد دایناسورها است.

 

منبع BBC Earth Singapore March 2017

ارسال نظر