اسرار حل نشده از دایناسورها1

اولین دایناسورها چه بوده؟

بلعیده شدن توسط نهنگ

چه اتفاقی می افتد اگر شما توسط یک نهنگ بلعیده شوید؟

درد کشیدن

درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

برخورد با پریشانی و اضطراب

برخورد با پریشانی و اضطراب

چرا برخی دایناسورها پر داشته اند؟

در سال 1960s، کشف نوع (Deinonychus) با بازوهای بلند، پاها لاغر، سر نشسته بر روی یک قوسی گردن، پنجه های بزرگ در پا ,به تئوری "پرندگان از دایناسورها تکامل یافته اند" کمک کرد.


در اواخر 1990s، در چین هزاران فسیل پوشیده شده با پر پیدا شد که این فرضیه را قوی تر می کرد.
اما این فسیل های خیره کننده باعث مطرح شدن سوالی دیگر شدند : چرا پر اول در دایناسورها بوجود آمده؟


پر به شکل ساده ای آغاز شده، رشته های مو مانند، که احتمالا در برخی از دایناسورهای ابتدایی برای گرم نگه داشتن خود تکامل یافته.
بسیاری از دایناسورها این کت کرکی ابتدایی را حفظ کرده اند، اما یک گروه کوچک از گوشت خواران پرهای خود را حتی بیشتر توسعه داده اند.
پرهای آنها بزرگتر شده اند، شروع به انشعاب کرده اند، پهن شده اند و مانند پرهای ساقه توخالی مانند پرهایی که در پرندگان مدرن است شکل گرفته.
این ساختار در بازوها و گاهی روی پاها شکل گرفته و بال را تشکیل داده.


دلیل اینکه برخی از گوشت خواران پرهای خود را توسعه داده اند احتمالا برای نمایش بود, جذب جفت و یا ترساندن دشمنان. اما با بال، پرواز کردن محیا می شود ...

 

منبع BBC Earth Singapore March 2017

ارسال نظر