استرس2

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما بدن خود را تحت فشار قرار می دهید؟(part2)

!دایناسورهای خون گرم

دایناسورها خون گرم بودند یا خون سرد؟

کرم صد پا

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

اسرار دایناسورها 4

چگونه دایناسورها یاد گرفتند پرواز کنند است؟

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

چند نوع پروانه هستند که قادر به بافتن تار هستند، از جمله پروانه نوکر(lackey moth)،


پروانه دم قهوه ای(brown-tail moth) و پروانه کوچک خزدار(small ermine moth).


این پروانه ها به جای استفاده از استتار برای حفظ بقا،از سازه های متصل به هم خود استفاده میکنند.


تخم ها همگی در یک زمان باز میشوند و تعداد زیادی از کرم های صد پا از آنها بیرون میاید.
آنها کلنی خود را بر روی درخت یا زیرآن با یک سایبان ابریشمی بالای سر خود میسازند.


این باعث می شود که کار پرندگان و زنبورهای بدون عسل(مثلا زنبور قرمز)برای شکار این موجودات سختر شود.
تار های این پروانه(نشان داده شده در اینجا) می توانید تمام درخت را در ماه مه و ژوئن پوشش بدهد.

 

منبع BBCNowlege2015

ارسال نظر