ماهی های خواب آلود

ماهی چگونه می خوابد؟

!دایناسورهای خون گرم

دایناسورها خون گرم بودند یا خون سرد؟

اسرار دایناسورها 3

چرا برخی دایناسورها پر داشته اند؟

چشمه جوانی

خون جوان -چشمه جوانی

چه اتفاقی می افتد اگر شما توسط یک نهنگ بلعیده شوید؟

با وجود تمام افسانه های مدنی،این بسیار بعید است که یک نهنگ بتواند یک فرد را ببلعد؛ مری آن به اندازه ی کافی پهن نیست که انسان را احاطه کند.
نهنگان بیدندان(Baleen whales) مانند کوهان دار ها و نهنگان آبی(blue whales) دندان ندارند. آنها صفحات استخوانی دارند که غذای مصرفی شان را فیلتر می کند و تنها اجازه عبور ذرات کوچک و یا ماهی های اندازه آن را می دهد.
اورکا(نهنگ قاتل) و نهنگ های دیگر مانند نهنگ قاتل کاذب، نهنگ بلوگا، نهنگ خلبان و نهنگ قطب شمالی در واقع دلفین هستند. از همه این ها تنها نهنگ اورکا می تواند شرایط بلعیدن یک فرد را داشته باشد.
صرف نظر از اینکه چقدر دهان آنها تهدید آمیز به نظر می رسد، با این حال، آنها واقعا به اندازه ای بزرگ اند که سر یک مرد را بگیرند، با گلویی حتی باریک تر از گلوی نهنگ قاتل، در بهترین حالت اجازه عبور یک ماهی قزل آلای بزرگ را می دهد(تقریبا به اندازه ران یک فرد).
این امر از لحاظ جسمی بلعیدن انسان را برای نهنگ بدون قطعه کردن آن غیر ممکن می سازد. کوسه نهنگ ها دهانی به عمق 1.5M دارند، اما آنها پلانکتون می خورند. فیلیپ موتا، محقق در دانشگاه فلوریدای جنوبی، در سال 2010 یک مطالعه انجام داد که نشان داد کوسه نهنگ سفید ممکن است
به طور اشتباه اشیاء بزرگ را به دهان خود راه دهند،اما آنها بلافاصله شئ را به بیرون خارج می کنند.
نهنگ عنبر از لحاظ فنی قادر به بلعیدن یک فرد است و مری آن به اندازه کافی بزرگ است تا یک ماهی مرکب غول پیکر را قورت دهد. اگر در یک اتفاق عجیب و غریب یک فرد کاملا توسط نهنگ بلعیده می شود، بر خلاف یونس، هیچ شانسی برای زنده ماندن آنها نیست.
معده یک نهنگ عنبر، برای مثال، شامل چهار اتاق است و هیچ هوایی در آن وجود ندارد. هر کیسه گازدار هوا احتمالا حاوی درصد بالایی از متان است، نه هوای قابل تنفس.

ارسال نظر