رها در فضا

چه اتفاقی می افتد اگر من در فضا رها شوم؟

برخورد با پریشانی و اضطراب

برخورد با پریشانی و اضطراب

استرس 1

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما بدن خود را تحت فشار قرار می دهید؟

چسبندگی سیر

چرا سیر هنگامی که آن را میبرید آن قدر چسبنده است؟

مردمک چشم حیوانات

همیشه برای همه تعجب آور است که چرا گوسفند دارای مردمک چشم مستطیلی و روباهان مردمک شکاف مانند, مانند گربه دارند؟دلیل این مربوط به سبک زندگی شان است.


مردمک باز اجازه ورود نور به عنبیه چشم را می دهد.
به این خاطر مردمک سیاه به نظر می رسد که نور توسط بافت چشم جذب می شود.
انبساط و انقباض عنبیه یک عمل انعکاسی است که برای تنظیم مقدار نور ورودی به چشم شکل می گیرد.


اگر شما به چشمان حیوانات مختلف خیره شوید(مراقب حیوانات وحشی باشید!) متوجه خواهید شد مردمک هیچ کدام دارای یک سایز یک اندازه نیست.
مطالعات انجام شده دانشمندان در مورد مردمک چشم حیوانات مختلف نشان می دهد که اشکال مختلف مردمک برای رفتار(نوع زندگی کردن) و نسبت به شرایط زیست محیطی آنها مفید است.


برای مثال مردمک حیوانات طعمه به آنها یک میدان دید وسیع که اجازه اسکن شکارچیان در مناطق مختلف را می دهد, که به سرعت عمل آنها برای فرار کمک می کند.
در مقابل، مردمک چشم شکارچیان بیشتر گشاد می شود، که به آنها اجازه می دهد زمان روشنایی کامل بتوانند فاصله از شکار را بدون حرکت دادن سر خود و لو دادن موقعیت اندازه گیری کنند و در زمان مناسب حمله خود انجام دهند.

در حیواناتی که مردمک مستطیلی دارند(اسب,بز,گوسفند)علاوه بر دید وسیع نوعی دید وجود دارد که باعث حفظ تمرکز حیوان به زمین برای کمک به فرار کردن از شکارچیان می باشد.

 

منیع How It Works Issue96 2017

ارسال نظر