چرا برخی دایناسورها پر داشته اند؟

پر به شکل ساده ای آغاز شده، رشته های مو مانند، که احتمالا در برخی از دایناسورهای ابتدایی برای گرم نگه داشتن خود تکامل یافته.


بسیاری از دایناسورها این کت کرکی ابتدایی را حفظ کرده اند، اما یک گروه کوچک از گوشت خواران پرهای خود را حتی بیشتر توسعه داده اند.

Read...

دایناسورها خون گرم بودند یا خون سرد؟

برخی نویسنده های مستقل حتی پیشنهاد کردند که دایناسورها مانند پرندگان مدرن خونگرم بوده اند:


این پرندگان دمای بدن بالا و ثابت خود را از طریق سوخت و ساز داخلی بدن خود کنترل می کنند،نه با گرفتن گرما از آفتاب مانند یک ایگوانا.
بعد از چند دهه،هنوز شواهد درهم هستند.

Read...

اولین دایناسورها چه بوده؟

شروع دایناسورها از هیولای خشن مانند: Tyrannosaurus و یا نوع عظیم و الجثه مانند Brontosaurus نبوده است.


آنها از گروهی از موجودات لاغر،خزندگانی در اندازه ی گربه به نام dinosauromorphs، که با ترس و 
گام های کوتاه و چهار دست و پا در اطراف دوزیستان غول پیکر و
تمساح های بدوی به نام rauisuchians که در بالای زنجیره ی غذایی بوده است, تکامل یافته اند.

Read...