حالت بی حوصلگی می توانید شما را بیشتر خلاق کند؟

هیچ کس دوست ندارد بی حوصله باشد، اما بی حوصله گی می تواند مفید تر از آن که ما فکر می کنیم باشد.
40 نفر در یک آزمون برای پیشنهاد استفاده خلاقانه از فنجان های پلی استایرن شرکت کردند.

Read...

آیا ما واقعا به بالش نیاز داریم؟

استفانی برک، بنیانگذار سلامت ستون فقرات، می گوید که نحوه خوابیدن تاثیری در تقویت ستون فقرات ندارد.
آنچه او توصیه می کند اجازه دادن به ستون فقرات به استراحت پس از یک روز کاری طولانی،
و قرار دادن تشک و بالش در تراز دلخواه مناسب به استراحت کامل بپردازید.

Read...

کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد، و از سوی دیگر سلول های کوچکتر به polar bodies(هر کدام از سلول های کوچک که از تقسیم میوزهابه وجود آمده اند و به تخمک وابسته نیست) تبدیل می شود.

Read...

بازی های کامپیوتری سه بعدی به جلوگیری از از دست دادن حافظه کمک می کند

اما یک بازی 2 بعدی، مانند Angry Birds افزایش عملکردی مانند تست قبلی نداشت.
به دلیل اینکه بازی سه بعدی یک شبیه سازی فرضی برای قسمت 
hippocampus (قسمت جلوی مغز که احساسات و حافظه را کنترول می کند,اما با افزایش سن کوچک و ضعیف می شود)مغز به وجود می آورد.

Read...