چه اتفاقی می افتد زمانی که شما بدن خود را تحت فشار قرار می دهید؟(part2)

اگر انتخاب هیچکدام از فرار یا مقابله نباشد، پاسخ دیگری به عنوان "هوشیاری آزاردهنده ' شناخته شده است.
تحت این شرایط جنبش متوقف می شود، و خون از پوست دور می شود و به اندام ها در هسته می رود.

Read...

حالت بی حوصلگی می توانید شما را بیشتر خلاق کند؟

هیچ کس دوست ندارد بی حوصله باشد، اما بی حوصله گی می تواند مفید تر از آن که ما فکر می کنیم باشد.
40 نفر در یک آزمون برای پیشنهاد استفاده خلاقانه از فنجان های پلی استایرن شرکت کردند.

Read...

آیا ما واقعا به بالش نیاز داریم؟

استفانی برک، بنیانگذار سلامت ستون فقرات، می گوید که نحوه خوابیدن تاثیری در تقویت ستون فقرات ندارد.
آنچه او توصیه می کند اجازه دادن به ستون فقرات به استراحت پس از یک روز کاری طولانی،
و قرار دادن تشک و بالش در تراز دلخواه مناسب به استراحت کامل بپردازید.

Read...

کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد، و از سوی دیگر سلول های کوچکتر به polar bodies(هر کدام از سلول های کوچک که از تقسیم میوزهابه وجود آمده اند و به تخمک وابسته نیست) تبدیل می شود.

Read...