درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

از آنجا که درد ناخوشایند است و تا آنجا که ما مایل به اجتناب از آن هستیم، ما باید آن را تجربه کنیم. درد کشیدن برای سلامت و بقای ما یک انتگرال است؛ یک هشدار, به رفتارهای ما که ممکن است ما در خطر قرار دهد. تصور کنید دست خود را روی شعله قرار داده اید; اگر دست شما صدمه نمی دید، چگونه می فهمیدید که آتش می تواند صدمه بزند؟ دو نوع مختلف از درد وجود دارد...

Read...

دارو می تواند شما را دقیق تر کند؟

بسیاری از این داروها در اصل برای درمان پزشکی مشکلاتی از قبیل ADHD، آلزایمر و حمله خواب(narcolepsy) توسعه یافته بودند.
اثرات فرضی تقویت کننده های شناختی, می تواند شامل افزایش بهبود حافظه، یادگیری، توجه، تمرکز، حل مسئله، استدلال، مهارت های اجتماعی، تصمیم گیری و برنامه ریزی باشد.

Read...

چه اتفاقی می افتد اگر شما توسط یک نهنگ بلعیده شوید؟

با وجود تمام افسانه های مدنی،این بسیار بعید است که یک نهنگ بتواند یک فرد را ببلعد؛ مری آن به اندازه ی کافی پهن نیست که انسان را احاطه کند.
نهنگان بیدندان(Baleen whales) مانند کوهان دار ها و نهنگان آبی(blue whales) دندان ندارند. آنها صفحات استخوانی دارند که غذای مصرفی شان را فیلتر می کند و تنها اجازه عبور ذرات کوچک و یا ماهی های اندازه آن را می دهد.

Read...

چرا ما دروغ می گوییم؟

چه دوست داشته باشی چه نه، شما می گویید "این خوبه". "از یک نمای کاملا متفاوت، عصب شناس سام هریس، در کتاب سال 2013 خود به نام 
دروغ گفتن، می گوید، "با دروغ گفتن، ما مانع دسترسی به واقعیت دوستان ما می شویم - و نتیجه ی بی خبری آنها, باعث آسیب شان در جاهایی می شود که ما پیش بینی نکرده ایم.

Read...